Χρήσιμες Πληροφορίες

Έρευνα UFI Global Exhibition Barometer

 

Μέσω του ΣΟΚΕΕ, η Ελλάδα συμμετέχει από τον Ιανουάριο 2023 στην παγκόσμια έρευνα “Global Exhibition Barometer”, που πραγματοποιείται από τον UFI δυο φορές ετησίως. Η μελέτη καταγράφει τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις της εκθεσιακής αγοράς, ενώ αποτελεί μια χρήσιμη επισκόπηση του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Διαβάστε παρακάτω τις πρόσφατες έρευνες:

Ο ΣΟΚΕΕ είναι μέλος των IFES, SETE και UFI, στις ιστοσελίδες των οποίων μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τον κλάδο: