Προφίλ

Ο Σύνδεσμος Οργανωτών & Κατασκευαστών Εκθέσεων Ελλάδος (ΣΟΚΕΕ) είναι ο κύριος φορέας και η ενιαία φωνή της εκθεσιακής βιομηχανίας στην Ελλάδα, εκπροσωπώντας τους Διοργανωτές, τους Κατασκευαστές Εκθέσεων και τα Εκθεσιακά Κέντρα της χώρας. Ιδρύθηκε το 2022 ως οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με τη νομική μορφή του Σωματείου.

 

Ο ΣΟΚΕΕ θέτει ως προτεραιότητα την ίση εκπροσώπηση όλων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον εκθεσιακό κλάδο στην Ελλάδα, μέσω μιας ισχυρής ομάδας που εργάζεται πάνω στο κοινό έδαφος των θέσεων και των συμφερόντων του κλάδου, με στόχο να αναδείξει τη σημασία και τη θετική επίδρασή του στην κοινωνική, χρηματοοικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

 

Η συμμετοχή στον ΣΟΚΕΕ προσφέρει στα μέλη πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των οποίων την ασφάλεια ότι λειτουργούν με την υποστήριξη ενός άρτια οργανωμένου και αναγνωρίσιμου συλλογικού οργάνου. Με την υποστήριξη του ΣΟΚΕΕ, οι επαγγελματίες του κλάδου μπορούν να δραστηριοποιούνται στοχεύοντας στην ανάπτυξή τους και στη δημιουργία πολύτιμων συνεργασιών τόσο εντός της Ελλάδας όσο και διεθνώς.

 

Ο ΣΟΚΕΕ, εκπροσωπεί έναν κλάδο με πολλαπλασιαστικά οικονομικά οφέλη για την ελληνική οικονομία, ο οποίος δημιουργεί συνολικό οικονομικό όφελος άνω του €1 δισ. για πλειάδα συνεργαζόμενων κλάδων, όπως τουρισμός, εστίαση, συνέδρια, catering, μεταφορές, εκτελωνισμοί και πολλοί άλλοι, ενώ αυξάνει αντίστοιχα πολλαπλασιαστικά και τα φορολογικά έσοδα.