Μέλη

Διοργανωτές εκθέσεων, κατασκευαστές περιπτέρων και εκθεσιακά κέντρα έχουν τη
δυνατότητα να εγγραφούν ως μέλη του ΣΟΚΕΕ. Εκτός από τον πυρήνα του Συνδέσμου,
παρέχεται επίσης και η επιλογή του συνεργαζόμενου μέλους για εταιρείες που προσφέρουν
επιπλέον ή/και συμπληρωματικές υπηρεσίες στην εκθεσιακή βιομηχανία.

Προνόμια Μελών

Τα μέλη του ΣΟΚΕΕ απολαμβάνουν τα ακόλουθα προνόμια:

 

  • Σημαντικές συνεργασίες στρατηγικής σημασίας που ο ΣΟΚΕΕ αναπτύσσει τοπικά και διεθνώς
  • Κεντρική εκπροσώπηση σε κυβερνητικούς φορείς, σημαντικά δημόσια και
    επαγγελματικά ενδιαφερόμενα μέρη και άλλες ενώσεις
  • Την ασφάλεια της λειτουργίας με την υποστήριξη ενός καλά οργανωμένου συνδέσμου
  • Πρωτοβουλίες δημοσίων σχέσεων και δραστηριότητες επικοινωνίας σχεδιασμένες για να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές σχέσεις τους και την αναγνωρισιμότητά τους
  • Ευκαιρίες δικτύωσης
  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας
  • Πρόσβαση σε στοιχεία, στατιστικά και πηγές για την εκθεσιακή βιομηχανία