Η Αποστολή Μας

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα γνωρίζει μία βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα των εμπορικών εκθέσεων, ο οποίος έχει αποκτήσει διεθνή προβολή και αυξημένες προσδοκίες τόσο του κοινού όσο και όλων των ενδιαφερομένων. Με βάση αυτή την προοπτική στέρεης και βιώσιμης ανάπτυξης του κλάδου, σχεδιάζονται νέα εκθεσιακά κέντρα και μεγάλες επεκτάσεις ή ανακατασκευές υφιστάμενων εκθεσιακών κέντρων, προσφέροντας υποδομές που θα αυξήσουν τη χωρητικότητα του κλάδου και θα μπορούν να φιλοξενήσουν σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό εκθετών και επισκεπτών, παρέχοντας έτσι όλα όσα χρειάζονται για την τέλεια εκθεσιακή εμπειρία.


Σε αυτό το πλαίσιο, βασικός σκοπός του ΣΟΚΕΕ είναι να  συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής εκθεσιακής βιομηχανίας μέσω της προβολής και ανάδειξής της τοπικά και διεθνώς, σφυρηλατώντας νέες σχέσεις και εκπροσωπώντας τον κλάδο σε επιχειρηματικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό επίπεδο.


Υποστηρίζουμε τα συμφέροντα των μελών μας μέσω οργανωμένων προωθητικών ενεργειών, θέτοντας την ανάπτυξή τους ως κύρια προτεραιότητά μας.

Ο ΣΟΚΕΕ, ως ο επίσημος θεσμικός φορέας εθνικής και διεθνούς εκπροσώπησης του εκθεσιακού κλάδου: