ΕΓΓΡΑΦΗ

Για Μέλη ΣΟΚΕΕ

Για το Συνέδριο, κάθε μέλος δικαιούται 3 θέσεις συνέδρων. 

Πριν το Συνέδριο, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, στην οποία έχει δικαίωμα συμμετοχής ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε μέλους. 

Παρακαλούμε συμπληρώστε την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής για το Συνέδριο και για την Γ.Σ.

 

Για Μη Μέλη ΣΟΚΕΕ

Περιορισμένη διαθεσιμότητα θέσεων για το 1ο Συνέδριο ΣΟΚΕΕ. 

Παρακαλούμε συμπληρώστε την αντίστοιχη αίτηση εγγραφής και η Γραμματεία ΣΟΚΕΕ θα επικοινωνήσει μαζί σας για την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΣΟΚΕΕ:

Τηλ.: (+30) 210 4283608, Email: sokee@sokee.gr